VERDIGRUNNLAG

verdigrunnlag

 

Hva ligger i verdiene våre?

S – Sportsånd

  • respekt for medspillere, motspillere og dommere
  • anti-doping

T – Treningsglede

  • det skal være gøy og utfordrende på trening

Å – Åpenhet

  • klubben er åpen for alle studenter, uavhengig av etnisitet, religion og seksuell legning
  • eneste krav til medlemmer er rugbyinteresse

L – Lagånd

  • man skal ha et trygt og godt miljø på og utenfor banen
  • man skal kunne stole på og være ærlige med sine medspillere